Algemene Ledenvergadering Buurtvereniging Hoogveld

11-02-2019 20:00 - 22:00
Kindcentrum Loedoes
Address: Hulsestraat 1, 6135 JK Sittard, Nederland

Het moment waarop het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en met de leden van gedachten wisselt over de toekomstige activiteiten.

Agenda

1. Opening
2. Door leden ingebrachte bespreekpunten en vragen
3. Bestuursmededelingen
4. Verslag
5. Jaarverslag 2018
6. Financieel verslag 2018
7. Decharge bestuur 2018
8. Begroting en contributie 2019
9. Verkiezing en benoeming bestuur
10. Verkiezing en benoeming kascommissie
11. Sluiting

Related upcoming events

  • 25-10-2019 19:00 - 25-10-2019 21:00

    In groepen van twee tot vijf personen banen we onszelf een weg door een cellencomplex van 20 cellen. Ieder team krijgt zijn eigen toegangssleutel en wordt na een gedegen briefing losgelaten in het “gevangeniscomplex”. Open de cellen met deze toegangssleutel en verzamelen in de cel punten door verschillende raadsels, puzzels, hersenkrakers of fysieke spellen op te lossen.

  • 09-11-2019 09:00 - 09-11-2019 10:30

    Leer schaatsen op noren, of werk aan uw techniek tijdens een schaatsclinic bij Glanerbrook in Geleen.